Versenyszabályok

Jelen szabályok a PokerStars versenyeire vonatkoznak. Az oldal egészére vonatkozó további szabályok megtekinthetők itt, a kizárólag a készpénzes játékokra vonatkozó szabályok pedig itt.

Az alábbiakban található Versenyszabályok a Szolgáltatási Feltételek mellett értelmezendőek, nem pedig azok helyett. Amennyiben a Versenyszabályok és a Szolgáltatási Feltételek között ellentmondásra derülne fény, a Szolgáltatási Feltételek rendelkezései az irányadóak.

Megjegyzés: Az 5., 14. és 15. szabály csak a vakokkal és/vagy osztógombbal megrendezett versenyekre vonatkozik.

1. Általános rendelkezések

 1. A PokerStars minden körülmények között elsősorban a játék érdekeit és a sportszerűséget tartja szem előtt a döntéshozatali folyamat során. Szokatlan körülmények fennállása esetén előfordulhat, hogy a szabályok szó szerinti alkalmazásával szemben sportszerűség élvez elsőbbséget.

 2. Valamennyi verseny pontosan a Versenylobbyban közölt, előre meghatározott időpontban kezdődik. A PokerStars fenntartja a jogot, hogy a versenyeket előzetes értesítés nélkül elhalassza vagy törölje.

 3. Egy adott verseny fontosabb adatai, mint például a vakstruktúra, a vakszintek időtartama, tájékoztató a rebuyokról és a szünetekről elérhetők a versenylobbyban a Verseny infó gombra való kattintással.

  Tournament Info
 4. A helyek kiosztása véletlenszerűen történik. A helyek cseréje nem engedélyezett.

 5. A játék kezdetekor az osztógombot az 1. helyet elfoglaló játékos kapja meg.

 6. Fix limit rendszerben megrendezett versenyeken egy nyitás és három emelés megengedett. A pot limit és a no limit játékokban nincs korlátozva az emelések száma.

 7. A díjak a versenylobbyban közölteknek megfelelően kerülnek kiosztásra, kivéve alku esetén (lásd a 23. szabályt) vagy ha a verseny törlésre kerül (lásd a PokerStars versenytörlési szabályait).

 8. Rebuy versenyeken a játékosok akkor tudnak rebuyolni, ha van a rebuyra megfelelő fedezet a számlájukon. Azon játékosok, akiknek nincs elegendő pénz a számláján, kiesnek a versenyből. Nem számít megfelelő fedezetnek a más asztalon játékban lévő pénz, illetve a verseny pénznemétől eltérő pénznemben levő összeg.

 9. Késve nevezés: A késve nevezés általában a versenyek többségén lehetséges. A késői nevezésre rendelkezésre álló idő változó, de minden esetben fel van tüntetve a Verseny info ablakban, amit a versenylobbyból lehet megnyitni. A késve nevezés időtartama nem a versenyből eltelt idő szerint van meghatározva, hanem az óra járása alapján. Például, ha egy verseny 09:00-kor kezdődik, és 90 perc a késve nevezés időtartama, akkor a nevezés 10:30-kor zárul. A késve nevezés korábban is befejeződhet, ha elég játékos kiesett ahhoz, hogy a többiek elérjék a fizetős helyeket.

  Felhívjuk a figyelmet, hogy minden játékos csak egyszer vehet részt egy versenyen, kivéve, ha a versenylobbyban fel van tüntetve, hogy engedélyedzett az újranevezés. Arra a játékosra, aki több számlát használ, hogy azokkal ugyanarra a versenyre több alkalommal is nevezzen (ami tilos), büntetést szabhatunk ki, ami a figyelmeztetéstől kezdve a versenyről való kizáráson át (a nyeremények részleges vagy teljes elkobzásával) a PokerStarsról való kitiltásig terjedhet.

 10. Nevezés visszavonása: A legtöbb versenyre igaz, hogy a kezdetét megelőző utolsó pár percig törölhetik a játékosok a nevezésüket. A nevezés visszavonásának határidejét, amely egyes versenyek esetén különböző lehet, a Verseny infó tartalmazza. A versenyre szatellitekről bejutó játékosok azonban törölhetik jelentkezéseiket, ha a verseny ezt lehetővé teszi. Ők azonban visszavont nevezéseikért versenypénzt (T-pénzt) vagy versenykupont kapnak. A versenypénz bármely más PokerStars verseny nevezési díjára elkölthető. További információkat a T-pénz oldalán találsz.

  Felhívjuk a figyelmet, hogy egyes szatellitek a célverseny kezdete után, de még a késve nevezés időtartama alatt érnek véget. Ezekben az esetekben a szatellitek nyerteseit a szatellit végét követően közvetlenül a célversenyen kijelölt helyükre ültetjük.

  Megjegyzés: A különféle típusú versenyeken a nevezésre és annak törlésére rendelkezésére álló időtartam különböző lehet. Nem minden versenyen van lehetőség leiratkozásra, erre a tényre általában a nevezéskor felhívjuk a figyelmet. Minden egyes verseny esetén érdemes tanulmányozni a versenylobbyt és a verseny infót a nevezés feltételei tekintetében. A PokerStars fenntartja a jogot a nevezési és a leiratkozási idő előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.

  Azonban azok a játékosok, akik verseny közben zárják ki magukat, képesek lesznek befejezni minden tornát, ami már folyamatban van, és amelyen már játszanak. Ez azt is jelenti, hogy akik akkor kérik az önkizárásukat a PokerStarson való játékból, miután bejutottak egy többnapos vagy fázisos verseny 2. napjára, a torna minden következő napján játszhatnak, még azután is, hogy az önkizárási időszakuk megkezdődött. Azok a játékosok, akik úgy döntenek, hogy nem játszanak a következő napokon, nem kapnak visszatérítést.

2. Kiesés a versenyből

 1. A versenyek többsége akkor ér véget, amikor a játékban lévő összes zseton egyetlen játékos birtokába jut. Bizonyos versenyek akkor érnek véget, amikor a még játékban lévő játékosok mindegyike jogosult ugyanarra a díjra (például ha egy versenyen öt azonos díj van, a verseny akkor ér véget, amikor öt játékos marad játékban). Egyes versenyek bizonyos idő elteltével érnek véget (Időre játszott versenyek), vagy akkor, amikor a játékosok egy megadott része kiesett (Fifty50 versenyek).

 2. Amennyiben ugyanabban a leosztásban egynél több játékos esik ki, a magasabb helyezést mindig az kapja, akinek a leosztás előtt több zsetonja volt. Amennyiben a leosztás előtt a játékosok ugyanannyi zsetonnal rendelkeztek, azonos helyezést érnek el, és a nekik járó bármilyen nyeremény egyenlő arányban oszlik meg közöttük. A szinkronosztás során (a 13. szabályban leírtak szerint) bármely két olyan játékos, akik egymással „szinkronizált” leosztásokban esnek ki, ugyanolyan elbírálás alá esik, mint ha egyazon leosztásban estek volna ki.

 3. A verseny lezajlásának kritikus pontjain (például amikor a nyeremény összege néhány játékos kiesése múlva jelentősen megugrik), amikor még egynél több asztalnál folyik a játék a verseny „szinkronosztásos módban” folytatódhat. Ez azt jelenti, hogy amelyik asztalnál a leosztás lejátszása hamarabb ér véget, ott a játékosoknak várniuk kell, amíg az adott leosztás az összes többi asztalon be nem fejeződik. Mindaddig, amíg a leosztások lejátszása szinkronban történik, a különböző asztaloknál kiesett játékosok a végső helyezési sorrend szempontjából azonos leosztásban kiesett játékosoknak tekintendők. A végső helyezési sorrend megállapítása a zsetonok számának az 11. számú szabály szerinti összevetésén alapszik, a leosztások befejezésének időbeli sorrendje a helyezéseket nem befolyásolja.

 4. A PokerStars versenyei az „osztógomb megy tovább” szabálynak megfelelően zajlanak. E szabály értelmében az osztógombot kétszer egymás után egyetlen játékos sem kapja meg, azaz az osztógomb minden egyes leosztás végén az óramutató járásával egyező irányban a kisvakhoz kerül. Ebből a szabályból adódóan előfordulhat, hogy valamely játékos(ok) kiesésekor más játékosok az egyik vagy akár mindkét vak befizetése alól mentesülnek. Mivel az ilyen esetek alapvetően véletlenszerűen fordulnak elő, hosszú távon egyetlen játékos sem jut előnyhöz, azaz a szabály szükségszerűen minden játékossal szemben igazságos.

 5. Amikor már csak két játékos van játékban a döntő asztalon, a kisvakot kettejük közül az teszi be, akinél az osztógomb van, és a nyitókörben is ő cselekszik először.

 6. Játékosok versenyből való kiesése után előfordulhat, hogy a program a játékban maradó játékosok átcsoportosításával juttat minden egyes asztalhoz azonos (illetve amennyiben ez nem lehetséges, közel azonos) számú játékost. Az egyes asztaloknál lévő játékosok számának kiegyensúlyozása véletlenszerűen történik, így, bár ritkán, de megeshet, hogy valamelyik játékosnak sorozatban többször egymás után kell a nagyvakot beraknia. Amikor már csak egy asztalra elegendő játékos maradt, ők összeültetésre kerülnek a „döntő asztalhoz”.

3. Szünetek

 1. A versenyen tartott szünetekről a versenylobbyból elérhető Verseny infó tájékoztat. A játékosoknak érdemes minden verseny kapcsán tanulmányozniuk a szünetek rendjét, mivel az versenyenként eltérő lehet. A PokerStars kétféle rendszert használ:

  1. Az összehangolt szünetekkel rendezett versenyeken minden egész óra 55-kor van szünet. Például, ha egy verseny 07:25-kor kezdődik, akkor 07:55-kor, 08:55-kor, 09:55-kor és így tovább óránként lesz rajta szünet egészen a verseny végéig.

   Az ilyen típusú versenyeken a következő van feltüntetve a központi lobby információs ablakában és a Verseny infó dobozban (esetenként a versenylobby üzenetben is): „A versenyen 55 perccel egész után lesz szünet.”.

   Lehetnek olyan versenyek is, amelyeken csak minden második óra után van szünet. Ezeken a tornákon az információs panelen a következő lesz olvasható: „A versenyen minden második egész óra után 55 perccel lesz szünet.” Például, ha egy ilyen verseny 8:35-kor kezdődik, 8:55-kor, 10:55-kor és ezután minden második órában lesz szünet.

   Az ilyen típusú rebuy versenyeken, ahol addonra is lehetőség van, a rebuy időszak végén van egy plusz rövid szünet (általában két perc), amikor az addon megvehető.
  2. A többi versenyen a szokásos időpontban van szünet a játék során. Például egy 07:25-kor kezdődő versenyen minden óra játék után lesz szünet, az elsőre így 08:25-kor kerül sor.

  A versenyen a szünet kezdete minden esetben megvárja, hogy minden asztalon befejeződjön a játék. Ez azt jelenti, hogy egyes asztaloknál a szünet egy kicsit tovább tart, mint a többinél.

  Felhívjuk a figyelmet arra, hogy nem minden versenyen van szünet (nincs például a hiperturbó, a headsup vagy a shootout típusú versenyeken).

4. A kapcsolat megszakadása és a kiülés

 1. A versenyben való részvétellel minden egyes játékos elfogadja az internetes kapcsolat megszakadásának kockázatát, adódjon az akár a számítógépe és a kiszolgáló közötti összeköttetés hibájából, akár a kliensgép lassúságából, lefagyásából vagy egyéb problémájából.

  1. A PokerStars a játékosok kapcsolatának megszakadásáért kizárólag akkor vállal felelősséget, ha annak oka saját kiszolgálóinak összeomlása.
  2. Bár saját internetes kapcsolatáért minden egyes játékos önmaga felel, a PokerStars igyekszik segíteni azokon a játékosokon, akiknek kapcsolata a (bármilyen nevezési díjjal rendelkező) verseny utolsó szakaszában szakad meg. Ezeknek a játékosoknak extra időt adunk a csatlakozás visszaállítására. A kapcsolat megszakadása esetén járó extra időre (Disconnect Extra Time, DET) vonatkozóan itt találsz további részleteket.
  3. Amennyiben a soron következő játékos gondolkodási idejének lejártáig nem hoz döntést, cselekvési kényszer esetén lapjai behúzásra kerülnek, míg ha az érintett játékos nincs cselekvési kényszerben, úgy a döntéshozatal elmulasztása passzolásnak minősül – függetlenül attól, hogy az illető játékos kapcsolata működik-e vagy sem.
  4. Azok a játékosok, akiknek a leosztás kezdetekor nincsen összeköttetése, kapnak lapokat, emellett levesszük tőlük a vakot és az antét is. A kiülést a szabályok nem tiltják, ugyanakkor a kiült játékos vakjai és antéi berakásra kerülnek és lapokat is kap. A játékosok számára tilos abban megegyezni, hogy egyszerre kiülnek, akár azonos, akár különböző asztalnál foglalnak helyet.
  5. Shootout és headsup versenyek esetén, amennyiben az asztalnál ülő összes játékos számos leosztás során kapcsolat nélkül van jelen vagy kiült (valódi pénzes játékok esetén ez jellemzően 250 vagy több leosztás), a mérkőzés véget ér, és a legtöbb zsetonnal rendelkező játékos jut tovább a következő körbe.

5. Csevegés

Megjegyzés: Ez a szabály kiegészíti a Teremszabályokat, amelyek tartalmazzák az elfogadott és a tiltott csevegési formákat, nem pedig helyettesíti azokat.

 1. A játékosok a leosztásokat csak a lejátszást követően tárgyalhatják meg, akár kaptak azokban lapokat, akár nem. A játékosok kötelesek a játék során mindvégig ügyelni társaik védelmére. Az eldobott lapok, illetve a leosztásokban rejlő lehetőségek megbeszélése tilos. A leosztások játék közbeni megbeszélése büntetést vonhat maga után.

6. Etikátlan játék

 1. A póker egyéni (azaz nem csapatban játszott) játék. Bármely olyan lépés, illetve kommunikáció, melynek célja egy másik játékos segítése, etikátlan és tilos. Az olyan etikátlan játék, mint például az összejátszás (soft play) és a zsetonátadás (chip dumping), büntetést vonhat maga után, ideértve a szabálysértő játékos számlájának terhére kirótt bírságokat, vagy akár számlájának teljes megszüntetését is. A PokerStars rendszeresen átvizsgálja a játékot, hogy ellenőrizze, megszegik-e a szabályainkat és biztosítsa a játékaink integritását. Esetleg szükséges lehet a játékosnyeremények visszatartása a játék átvizsgálásának befejezéséig.

 2. Néhány, az alábbiakban ismertetett kivételtől eltekintve egyazon játékos egyazon versenyen csak egy felhasználói azonosítóval vehet részt, és az esemény lefolyása közben nem adhatja át helyét más játékosnak. E szabály megsértése többek között figyelmeztetést, a versenyből való kizárást (mely a nyeremények egy részének vagy teljes egészének elvesztését eredményezi), valamint a PokerStarsról való kitiltást vonhatja maga után.

  Az elfogadható kivételekre adott példák ismertetésének célja, hogy bemutasson olyan váratlan, de komoly helyzeteket, amelyekre a játékosnak nincs befolyása.

  Az alábbi példákban a játékos befolyással bír az eseményekre, ezért nem engedélyezett, hogy:

  1. a játékos lefeküdjön aludni, és valaki mást ültessen a saját helyére, hogy az illető fejezze be a versenyt.
  2. egy verseny elkezdése után a játékos repülőre szálljon vagy megkezdjen bármely más előre tervezett utazást, és megkérje egy barátját, hogy játsszon a számláján, amíg el nem éri az úti célját.
  3. miután a játékos elhatározta, hogy egy barátja házában játssza le a Sunday Million végét, megkérje az illetőt, hogy vegye át, amíg megteszi a harmincperces utat.
  4. két játékos, akik ugyanazon a versenyen játszanak, megegyezzen, hogy ha az egyik kiesik, a másik számláján folytatja a játékot.
  5. valaki a saját és a házastársa számlájára is bejelentkezzen, és mindkettővel játsszon ugyanazon a versenyen.
  6. egy verseny utolsó pár asztalára jutva elfogadja egy játékos valakinek az ajánlatát, aki pénzt ad a helyezéséért, és átadja neki a játékot, vagy az illető kifejezett utasításai szerint játsszon tovább.Az alábbiakban bemutatunk néhány példát olyan eseményekre, amelyekre a játékos nem bír befolyással, így amennyiben bizonyítani tudja az eseményeket a PokerStars felé, engedélyezett, hogy:
  7. a játékos felhívja egy barátját, és megkérje az illetőt, hogy vegye át a játékot a számláján, amíg gondoskodik az áramforrásról azt követően, hogy becsapott egy villám a környéken, és nincs áram.
  8. a játékos bennmaradjon a beteg gyerekével a kórházban, és felhívja egy barátját, hogy az vegye át a játékot.
  9. a játékos felhívja egy barátját, és megkérje az illetőt, hogy vegye át a játékot a számláján, amíg gondoskodik másik internetkapcsolatról azt követően, hogy a szolgáltató hibájából megszakadt a kapcsolata.

7. Szerverproblémák

 1. Amennyiben a kiszolgáló összeomlik, úgy a helyreállás után valamennyi asztalnál érvénytelenné válik az összeomlás pillanatában éppen folyamatban lévő leosztás. Ilyenkor minden egyes játékos zsetonjainak száma a leosztás előtti értékre áll vissza. Azokban a rendkívüli esetekben, melyekben összeomlás vagy egyéb ok miatt egy versenyt törölni kell, a résztvevők kárpótlása A PokerStars versenytörlési szabályzatának megfelelően történik.

8. Alku

 1. A PokerStars versenyein engedélyezett az alkukötés, amennyiben a versenylobbyban ez másként nem szerepel.

  1. Amennyiben egy verseny valamennyi bennmaradó játékosa egyhangúlag megállapodik abban, hogy a nyereményalap rájuk eső részét tetszésük szerinti rendszer szerint felosztják egymás között, úgy a PokerStars ezt a megállapodást tiszteletben tartja, az esemény lezárása után az összegeket átutalja, valamint az átutalásokról értesítést küld a megállapodásban érintett valamennyi félnek.
  2. A versenyek többségén a döntő asztalon van egy gomb, amivel a játékosok jelezhetik, ha hajlandóak tárgyalni egy alkuról. Az "Alku megvitatása" gomb az asztal csevegés részén, az Infó fül alatt található. Ez a gomb csak azoknak a versenyeknek a döntő asztalán jelenik meg, amelyeken engedélyezett az alkukötés. Ha az asztalnál ülő minden játékos megnyomja a gombot, a verseny automatikusan megáll az aktuális leosztás után, és az Ügyfélszolgálat kap egy értesítést. Egy munkatárs felkeresi az asztalt, és gondoskodik a megállapodás zökkenőmentes megkötéséről. A PokerStars nem tudja garantálni, hogy az ügyfélszolgálat munkatársa azonnal megérkezik, de mindent megteszünk annak érdekében, hogy az ügy ne szenvedjen késedelmet.
  3. A PokerStars nem vállal szerepet az alku létrehozásában, viszont semmiképpen sem hajtja végre a fenti feltételek szerinti alku eredményét addig, amíg a megállapodást mindenki teljesen el nem fogadja.
  4. A PokerStars fenntartja a jogot arra, hogy megkövetelje a nyeremény egy részének bennhagyását, amit az első helyezett nyerhet meg. Ez az összeg általában a verseny teljes nyereményalapjának legfeljebb 5 %-a, és a tisztességes verseny fenntartását szolgálja. Amennyiben benn kell hagyni a nyereményalap egy részét, az a versenylobbyban látható üzenetek között fel van tüntetve. Amennyiben a PokerStars nem követeli meg, hogy valamennyi pénz játékban maradjon, a játékosok az alku részeként megegyezhetnek ebben.
  5. A megállapodás egészének kidolgozása a játékosok feladata. Amennyiben a PokerStars ügyfélszolgálatának egyetlen munkatársa sem teljesít felügyeletet az asztalnál, úgy a chat rögzített tartalma önmagában nem feltétlenül teszi érvényessé az alkut. Ugyanakkor azonban amennyiben a megállapodást valamennyi fél egyértelműen elfogadta, úgy elképzelhető, hogy a PokerStars betartatja azt.
  6. Nyereményfelosztásra vonatkozó megállapodást kizárólag a döntő asztalánál helyet foglaló játékosok köthetnek, emellett az alkut valamennyi még játékban lévő játékosnak el kell fogadnia. Az alkudozás során minden játékostól elvárjuk, hogy tiszteletben tartsa a többiek kívánságait, és ne kényszerítse rá az alku elfogadására, ha az illető nem szeretné, illetve ne gyakoroljon rá nyomást.
  7. Csak a valódi pénzben játszott versenyek megállapodásai kötelező érvényűek.
  8. A PokerStars bármely versenyen csak azt a hivatalos alkut vagy pénzbeli megállapodást bonyolítja le, amelyet a döntő asztalon a PokerStars egy hivatalos képviselője közreműködésével kötöttek.
  9. A játékosok kötelesek az ellenfelük személyazonosságától függetlenül a szokásos módon lejátszani a headsup meccset. Tilos minden olyan játékmód, ami zsetonok áttolásával vagy a játék mellőzésével jár, illetve bármi, ami a rendes játéktól különbözik. Ennek a szabálynak a megsértése büntetést vonhat maga után, akár a PokerStarsról való kitiltást és az egyenleg elkobzását is eredményezheti. Ez a szabály nem vonatkozik az előre kiírt headsup versenyek utolsó meccsére.

9. Fejpénz

 1. Egyes versenyeken készpénzes fejpénz van bizonyos résztvevőkre vagy minden indulóra. A fejpénzt az a játékos kapja meg, aki az adott játékost kiejti a versenyből.

  A fejpénzes versenyeknek négy fajtája van:

  Knockout: Minden indulóra van fejpénz. A játékosok minden általuk kiejtett ellenfél után pénzdíjat kapnak. Van progresszív knockout is, ahol a fejpénzed növekszik, ahogy más játékosokat kiejtesz.

  Progresszív knockout Ha egy játékos kiejt egy másikat a versenyből, megkapja a fejpénze egy részét, a maradék pedig hozzáadódik a saját fejpénzéhez. Az egyes játékosok fejpénzének összege a helyüknél jelenik meg.

  Team Pro fejpénz: A Team PokerStars Pro versenyen résztvevő minden tagjára fejpénz van kitűzve.

  Fix fejpénz: A versenyen résztvevő bizonyos játékosokra van kitűzve fejpénz.

  A fejpénzt az a játékos nyeri meg, aki az adott leosztásban a vonatkozó kasszát megnyerte, ez lehet a fő pot, de a mellékpotok egyike is. A „vonatkozó” kassza értelmezése szerint a játékos, akiért a fejpénz jár, abban a kasszában volt érdekelt az utolsó zsetonjaival.

  • Példa:

   Egy no limit holdem verseny leosztásának résztvevői Daniel (100 zseton), Barry (200 zseton), Vicky (400 zseton) és Julian (1000 zseton).

   Daniel allin megy, amit Barry, Vicky és Julian is megadnak. Azt a kasszát nevezzük fő potnak, amelyben Daniel érdekelt. A licit emellett tovább folytatódik az első mellékpotban.

   Barry allin megy, Vicky és Julian pedig megadja. Vicky és Julian a második mellékpotban folytathatják a licitálást.

   Vicky allin meg, Julian megadja.

   Mutatásnál Barrynél van a legjobb lap, ő nyeri a fő potot és az első mellékpotot, ezzel kiejti Danielt, így megszerzi az érte járó fejpénzt.

   A második legjobb lap Julian kezében van, ezért ő kapja a második mellékpotot, amivel kiejti Vickyt, ezért az utána járó fejpénzt is ő gyűjtheti be.

   Vegyük észre, hogy annak ellenére, hogy Barrynél volt összességében a legjobb kéz, nem volt annyi zsetonja, mint Vickynek, így nem tudta őt kiejteni. Juliannek viszont elég zsetonja volt ehhez, így megnyerte Vicky fejpénzét.
 2. Olyan pókervariációkban, ahol osztott kasszáért folyik a játék, mint például az omaha hi/lo vagy a stud hi/lo, a fejpénzt mindig a magas kassza nyertese kapja meg, hiszen egy játékos nem tud csupán az alacsony kasszában kiesni.

 3. Azokban az esetekben, amikor két játékosnál azonos nyerő lap van, ezért osztoznak a vonatkozó kasszán (illetve a 25. pontban ismertetett osztott kasszával játszott pókervariánsok esetén osztoznak a vonatkozó pot magas felén), akkor a kiosztásra kerülő fejpénzt egyenlően kell elosztani a nyertesek között. A nem osztható zsetont a legkorábbi pozícióban ülő játékos kapja.

 4. Ha olyan játékos nyeri a versenyt, akire fejpénz volt kitűzve:

  1. Knockout verseny esetén a nyertes megkapja a saját fejpénzét is.
  2. Ha egy a Team Pro tagokra kitűzött vagy fix fejpénzekkel megrendezett versenyen Team Pro tag vagy a fix fejpénzes játékos nyer, a fejpénz nem kerül kiosztásra.
 5. Amennyiben egy versenyen fejpénz van meghirdetve egy bizonyos játékosra, de az illető nem nevez a versenyre, az adott játékosra vonatkozóan nem kerül kifizetésre fejpénz.

 6. A játékosoknak tilos egymás között arra vonatkozó megállapodást kötni, hogy egy bizonyos játékost kiejtenek a fejpénzének megszerzése érdekében. Az ilyen megállapodás megkötése összejátszásnak minősül, és a versenyből való kizárásra vagy egyéb büntetés kiszabására adhat okot. További tájékoztatás található a jelen szabályzat 20. és 21. pontjában, valamint a Csevegési tilalmak a versenyeken oldalunkon.

ÚJ JÁTÉKOS VAGY?
TÖLTSD LE AZ INGYENES PÓKERSZOFTVERT!

Csak töltsd le az ingyenes PokerStars szoftvert és kezdj el játszani! A szoftver letöltése egyszerű.

Play Poker

A pókeres szoftver letöltésének menete